top of page
Palanga, Mist, 2022 (7).jpg

2020 - 2024

Fotografijų ciklas „Migla. Kiti pasauliai“ analizuoja fotografinės medijos galimybes interpretuoti kasdienybės sąvoką. Fotografija nesiekia tik tiesioginio vaizdo su objektu, bet ir atskleidžia užslėptą prasmę, primena, kad kasdienybėje yra daugiau, nei akis gali patirti. Šis ciklas - apie prasmės užuominas, kurių tyrinėjimas atskleidžia įvairias realybės dimensijas. 

This is a great place to add a tagline.

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise. 

15.jpg
bottom of page